FIRST CHOICE FOR SECOND HAND COMPUTERS
  • Адрес
  • София, ул. Чехов № 31
  • Телефон
  • (+359) 887 23 98 72
  • Пон - Пет
  • 10:00 - 20:00
Microsoft Registered Refurbusher

Условия за ползване


ОБЩИ УСЛОВИЯ

за ползване на уебсайта www.marmaxcomputers.com

I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Мармакс ЕООД и посетителите на уебсайта www.marmaxcomputers.com.
(2) При отваряне на уебсайта посетителите се съгласяват с настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

II. ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИКА НА САЙТА
Чл. 2. Фирмена информация за Мармакс ЕООД
Адрес на управление: гр. София, ул. Чехов 31
Регистрация: СГС - Фирмено дело 3055/1997 г.
ЕИК 121376996
Регистрация то ДДС: BG121376996
Управител: Светлин Мирчев

Чл. 3. (1) Уебсайтът www.marmaxcomputers.com предоставя на посетителите информация относно основната дейност, цените на предлаганите от Мармакс ЕООД продукти.

III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Чл. 4. (1) В информационните страници и статии в сайта www.marmaxcomputers.com са използвани материали на ITAD newsletter и производителите на съотвтният продукт. Останалатите части от сайта www.marmaxcomputers.com са изключителна интелектуална собственост на Мармакс ЕООД, освен в случаите когато е изрично споменато друго. Те са обект на закрила от Закона за авторското право и сродните му права и не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на Мармакс ЕООД. Всяко нерегламентирано копиране или използване на информационни страници и статии без изричното разрешение на Мармакс ЕООД представлява нарушение на действащото българско законодателство.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 5. (1) С приемане на тези общи условия на сайта www.marmaxcomputers.com посетителите се съгласяват да бъдат идентифицирани след въвеждане на данни от тях самите и по тяхно желание, във формите за обратна връзка в сайта, чрез които отправят запитвания, въпроси или препоръки към сайта.

(2) При предоставяне от посетителите на лични данни през сайта, посетителите се съгласяват изрично с тяхното изпращане до сайта.

(3) Мармакс ЕООД ползва изпратените от посетителите име и електронна поща само и единствено с цел да отговори на съобщения им, като например да изпрати оферта за изработка на уебсайт, след като това е поискано от самите тях. Мармакс ЕООД гарантира на своите посетители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни.

(4) Не изпращаме мейл бюлетини с непоискани търговски или други рекламни съобщения, както и не ползваме вашите имена или електронна поща за каквито и да е други цели.

(5) Мармакс ЕООД използва външна стандартна услуга от Google Analytics, с която отчита посещенията на уебсайта, проследява поведението на посетителите на сайта, като това става анонимно. За целта Google Analytics ползва вашия IP адрес, който в много случаи може да е споделен с други потребители на вашия интернет доставчик.

(6) Мармакс ЕООД не съхранява предоставените от вас данни в никакви бази данни, на хостинг сървъра или на стационарни компютри.

(7) Мармакс ЕООД не споделя, не разкрива и не продава получените от вас данни на трети лица или фирми.

(8) В сайта www.marmaxcomputers.com посетителите се съгласяват Мармакс ЕООД да събира данни от прочитане на бисквитки, които представляват малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сървъра към използвания от тях браузър и се съхраняват на тяхното устройство, за да може сайтът да го разпознава.

(9) Сесийните бисквитки се съхраняват временно в компютъра на посетителите и се изтриват в момента, в който затворят уебсайта. Бисквитките не съдържат никакви лични данни за посетителите на www.marmaxcomputers.com.

(10) Посетителите на www.marmaxcomputers.com в качеството си на физически лица се съгласяват Мармакс ЕООД да съхранява информация или да получава достъп до информация, съхранена чрез бисквитки в техните устройства, за да направи уебсайта по-лесен и по-полезен за тях.

(11) Посетителите на www.marmaxcomputers.com  могат по всяко време да изключат бисквитките на браузъра си или да ги изтрият от твърдия си диск.

V. ИЗМЕНЕНИЯ В НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ
Чл. 6. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Мармакс ЕООД по всяко време, като компанията се задължава да публикува и актуализира датата на документа. Измененията влизат в сила за всички посетители на www.marmaxcomputers.com от момента на публикуването им.

VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 7. (1) За неуредените въпроси в тези общи условия, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 8. (1) Настоящите общи условия влизат в сила за всички посетители на www.marmaxcomputers.com считано от 09.03.2020 г.

Мармакс ЕООД
гр. София, 09.03.2020 г.