FIRST CHOICE FOR SECOND HAND COMPUTERS
  • Адрес
  • София, ул. Чехов № 31
  • Телефон
  • (+359) 887 23 98 72
  • Пон - Пет
  • 10:00 - 20:00
Microsoft Registered Refurbusher

Нов съюз за кръгова електроника


Dell Technologies, Cisco, Google and Microsoft are among the leading tech and electronics firms that have recently joined forces to develop a circular economy for electronics by 2030. The Circular Electronics Partnership (CEP) brings together businesses, experts and policymakers to explore ways to cut down on e-waste across all stages of the electronics life cycle, from design to recycling.

Dell Technologies, Cisco, Google и Microsoft са сред водещите технологични и електронни фирми, които наскоро обединиха усилията си за развитие на кръгова икономика за електрониката до 2030 г. Circular Electronics Partnership (CEP) обединява бизнеси, експерти и политици, за да проучат начини за намаляване намаляване на електронните отпадъци през всички етапи от жизнения цикъл на електрониката, от проектирането до рециклирането.