FIRST CHOICE FOR SECOND HAND COMPUTERS
  • Адрес
  • София, ул. Чехов № 31
  • Телефон
  • (+359) 887 23 98 72
  • Пон - Пет
  • 10:00 - 20:00
Microsoft Registered Refurbusher

Глобален недостиг на компютърни чипове


Consumers are facing price rises and shortages of products like TVs and mobile phones as a global shortage in semiconductors grows. The shortage in chips, the “brain” within every electronic device in the world, has been steadily worsening since last year. Initially the problem was only a temporary delay in supplies as factories shut down when the coronavirus pandemic first hit. 

Потребителите са изправени пред нарастване на цените и недостиг на продукти като телевизори и мобилни телефони, тъй като глобалният недостиг на полупроводници нараства. Недостигът на чипове, „мозъкът“ във всяко електронно устройство в света, непрекъснато се влошава от миналата година. Първоначално проблемът беше само временно забавяне на доставките, тъй като фабриките бяха затворени, когато пандемията от коронавирус удари за първи път.