FIRST CHOICE FOR SECOND HAND COMPUTERS
  • Адрес
  • София, ул. Чехов № 31
  • Телефон
  • (+359) 887 23 98 72
  • Пон - Пет
  • 10:00 - 20:00
Microsoft Registered Refurbusher

ЕС изхвърля електронните отпадъци в бедните страни


Ново разследване: ЕС изхвърля електронните отпадъци в бедните страни

Европа превозва огромни количества токсични електронни отпадъци до развиващите се страни. Това е разкрито в ново разследване на Базелската мрежа за действие (БАН). БАН тайно инсталира GPS тракери в 314 стари компютри, принтери и монитори. Две години по-късно групата открива, че 19 от проследените отпадъци са били изнесени, включително 11 незаконни пратки до Гана, Хонконг, Нигерия, Пакистан, Танзания, Тайланд и Украйна.

Разследването хвърля светлина върху незаконната търговия с електронни отпадъци от страните от ЕС в Азия и Африка, където цели общности са изложени на замърсяване от изгаряне или методи за отстраняване на химични киселини, използвани за извличане на мед, злато, стомана и алуминий.

Разследването сочи пръст в няколко държави от ЕС. Страната, която изнася най-много отпадъци е Великобритания с пет износа, следвана от Дания и Ирландия с по три. Според оценките на БАН всяка година над 300 000 метрични тона се транспортират нелегално от ЕС до развиващите се страни - достатъчно за попълване на над 17 000 контейнерни кораба.

Износът на електронни отпадъци от ЕС в развиващите се страни е незаконен, но европейските рециклиращи компании са разработили измами за износ на електронни отпадъци като продукти за многократна употреба, а не като опасни отпадъци.

„След като един продукт вече не може да бъде използван повторно, отпадъците трябва да останат в Европа, където ценните материали могат да бъдат извлечени безопасно и да бъдат пуснати обратно на пазара“, казва Пьотр Барчак, експерт по отпадъците към Европейското бюро по околна среда (EEB).

На големият проблем с е-отпадъците бе обърнато внимание и на срещата на Световния икономически форум през януари, където ООН представи нов доклад по въпроса. Проучването заключава: „Електронните отпадъци остават до голяма степен неизползван, но същевременно растящ ценен ресурс“.